Våra priser

Vårt mål på Ludvikatandläkarna är att erbjuda den bästa tandvården till rätt pris. Detta gör vi genom att tillhandahålla bra priser men framförallt genom vår höga kvalitet.

Prislista

Statliga tandvårdsstödet består av tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Notera att vi är en kontantfri klinik. Vi tar emot alla typer av kortbetalningar förutom American Express.

Missa inte att du har rätt till allmänna tandvårdsbidraget 300 – 600 kr per år! Allmänt tandvårdsbidrag får man i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och varierar med åldern:

  • 24-29 år 600 kr/år
  • 30-64 år 300 kr/år
  • 65 år 600 kr/år
  • Det allmänna tandvårdsbidraget kan sparas i högst två år.

Garanti

Hos oss kan du känna dig trygg

Vi lämnar alltid 3 års garanti på fast protetik och 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbara proteser).

Inför varje behandling får Du en kostnadsberäkning baserad på just Din situation som vi tillsammans går igenom.

Regionens (f.d Landstinget) tandvårdsstöd

Regionens (f.d Landstinget) tandvårdsstöd | Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Personer med vissa kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan få tandvårdsstöd från regionen. För tandvård på klinik betalar man då samma avgift som för ett vanligt sjukvårdsbesök som ingår i samma högkostnadsskydd som annan hälso- och sjukvård. Det är din läkare eller eventuell boendestödjare som fyller i intyg och blanketter och skickar till Tandvårdsstödet Region Dalarna för bedömning om du till hör någon av deras två kategorier.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att kostnader upp till 3 000 kr får man betala själv fr.o.m. det år man fyller 24år.För kostnader mellan 3.001 – 15.000 kr får man 50% ersättning från Försäkringskassan. För kostnader över 15.000 kr får man 85% ersättning från Försäkringskassan. All ersättning beräknas på en referensprislista, som kan skilja sig från enskild tandläkares prislista. Är tandläkarens pris högre, betalar patienten mellanskillnaden.

All tandvård ingår inte heller i högkostnadsskyddet, exempelvis exkluderas kosmetisk tandvård.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Har du en sjukdom eller funktionsvariation eller medicinering som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård. Till exempel om du har ökad kariesrisk på grund av muntorrhet eller är infektionskänslig kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer din rätt till bidrag som sedan dras direkt från tandvårdsräkningen. Ofta krävs dock läkarintyg, ibland att du bekostar en salivsekretionsmätning. STB är ett belopp om 600 kr som finns tillgängligt halvårsvis. Det är Försäkringskassan som betalar ut det särskilda tandvårdsbidraget till kliniken och du betalar resten.