Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 30 april 2024.

Information om Ludvikatandläkarnas behandling av personuppgifter

Vi på Ludvikatandläkarna värnar om din personliga integritet och vill här informera om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med patientdatalagen, tandvårdslagen och dataskyddsförordningen (”GDPR”). Nedan får du även information om dina rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning.

PATIENT

Journalföring

Som vårdgivare är vi skyldiga att föra patientjournal. Syftet med att föra patientjournal är i huvudsak att bidra till en god och säker vård för dig som är i kontakt med oss i egenskap av kund/patient. Patientjournalen innehåller uppgifter om din identitet, samt uppgifter kopplade till din vård såsom vidtagna eller planerade behandlingsåtgärder etc. Vår behandling av dina personuppgifter i samband med journalföringen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare enligt patientdatalagen, samt för att utföra en uppgift av allmänt intresse (tillhandahålla hälso- och sjukvård).

Tidsbokning och administration

Som patient hos oss har du möjlighet att boka/avboka tid digitalt eller via telefon. När du har kontakt med oss i egenskap av kund/patient behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera och bekräfta din bokning/avbokning, skicka ut kallelse och administrera din betalning. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra de(t) avtal vi har med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare enligt tandvårdslagen samt för att utföra en uppgift av allmänt intresse (tillhandahålla hälso- och sjukvård). Vänligen notera att det är nödvändigt att du lämnar dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera kundförhållandet.

Kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljning

Inom tandvård ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Dina personuppgifter kopplade till din vård och administration kan därför komma att behandlas för detta syfte. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare enligt tandvårdslagen, samt för att utföra en uppgift av allmänt intresse (tillhandahålla hälso- och sjukvård).

Marknadsföring

Som patient hos oss får du möjlighet kommunicera via mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Vår rättsliga grund för denna behandling är intresseavvägning.

Förfrågan via e-post och webbformulär

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via e-post och/eller webbformulär i syfte att hantera din förfrågan, med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera din förfrågan. De personuppgifter som behandlas varierar beroende på förfrågans art, men omfattar normalt kontaktuppgifter och personnummer (när detta är motiverat).

LEVERANTÖR

Administrera leverantörsförhållanden

När du har kontakt med oss i egenskap av leverantör/representant för leverantör behandlar vi dina kontaktuppgifter i syfte att administrera vårt leverantörsförhållande. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning.

BESÖKARE PÅ VÅR WEBBPLATS

Användning av våra websidor och kontaktformulär

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra websidor i syfte att tillhandahålla webbplatsen på ett säkert sätt samt förbättra våra digitala tjänster. Behandlingen sker med stöd i av en intresseavvägning och i förekommande fall efter ditt samtycke. Följande uppgifter kommer att behandlas:

  • Information om användandet av vår hemsida – såsom besöksstatistik kring svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.

För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy.

Mottagare och kategorier av mottagare

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd och andra känsliga uppgifter. Endast behörig personal får ta del av sekretessuppgifter vilket innebär att det endast är personal som är inblandad i vården och behandlingen av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete inom tandvården, som får ta del av uppgifterna

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer av bl.a. journalsystem, IT samt dentalmaterial i syfte att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet och därmed tillhandahålla en kvalitativ och säker vård. I den mån det tillåts eller krävs av tillämplig lagstiftning kan vi komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, domstolar och andra liknande tredje parter.

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas inom EU/EES, om inte annat uttryckligen anges.

Lagringsperiod

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt eller krävs enligt lag. Personuppgifterna i vårt patientjournalsystem lagras i enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen, en journalhandling sparas i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. I de fall dina personuppgifter är en del av vår räkenskapsinformation sparas den enligt bokföringslagen i minst sju år.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter och har rätt att begära information om personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, att få eventuell överflödig personuppgiftsbehandling begränsad, ogrundad personuppgiftsbehandling raderad och även, i vissa fall, få personuppgifter flyttade till annan aktör. Om du vill lämna in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, [email protected].  Skulle vi behandla personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke vill vi informera dig om att du alltid har rätt att återkalla ditt samtycke.

Kontkta oss

Ludvikatandläkarna 556708-2317 (Ludvikatandläkarna ägs av Swedish Dental Dentalum AB) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med patientdatalagen, tandvårdslagen, GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi ingår i Dentalum-koncernen som har ett utsett dataskyddsombud. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på [email protected].